Phương thức thanh toán dự án T&T City Millennia Long Hậu do chủ đầu tư đưa ra với nhiều chính sách thanh toán và ưu đãi linh hoạt chỉ cần thanh toán từ 30%.